چه نوع از ماشین آلات در معدن فلوریت استفاده می شود