سنگ شکن برای زغال سنگ را به یک خوراک مناسب برای یک واحد بویلر نیروگاه