7 5 اسب بخار 50 150 کیلوگرم در ساعت حدود 300 x 200 میلی متر