از خرد کردن تلفن همراه و گیاه غربالگری سنگ معدن نقره