کرالا کنترل آلودگی assocites هیئت مدیره از سنگ شکن سنگ