ظرفیت آسیاب عمودی اختیاری از 5 000 تن از خط تولید سیمان